Openingstijden: ma-vr 8.00 - 16.00

PRIVACYREGLEMENT VOOR WEBSITE GARD & CARE

 1. Privacyreglement.
  Dit Privacyreglement beschrijft hoe Tweko Handelsonderneming BV h.o.d.n. Gard & Care de privacy van de gebruiker van de website regelt en eerbiedigt en welke informatie over de gebruikers van de website wordt verzameld.
 2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement.
  Bij gebruik van de website van Gard & Care, wordt dit privacy statement bij iedere gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en dit privacy statement. Gard & Care verzoekt gebruikers dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.
 3. Aard te bewaren informatie.
  Nu en in de toekomst verzamelt Gard & Care informatie over de gebruikers van deze website.
  Wij bewaren niet-persoonlijke informatie (geen persoonsgegevens), die niet naar natuurlijke personen te herleiden zijn, zoals welke items worden bekeken door de gebruikers van de website. Deze informatie kan via de website worden verzameld, maar ook op andere wijze, zoals bijvoorbeeld via marktonderzoek. Doel hiervan is het product en het aanbod aan te kunnen passen en evt. uitbreiden, afhankelijk van de wensen van de consument.
  Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.
 4. Doel bewaren informatie.
  Verzamelde informatie wordt gebruikt om bestellingen en leveringen conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen.
  Ook wordt verzamelde informatie gebruikt om de website te verbeteren, gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

  Ook kan verzamelde informatie worden gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

  Het gaat daarbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de gebruiker aan Gard & Care wordt verstrekt.

  Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.
  Privacygevoelige gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen optimaliseren, registreert Gard & Care, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten, evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Een gebruiker kan worden gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.
 5. Veranderingen aan het Privacyreglement.
  In de toekomst kunnen de manieren waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. Gard & Care zal in dat geval de veranderingen in een herziene Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres. Gard & Care zal bezwaren respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.
 6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy.
  Wil je door ons bewaarde informatie wijzigen, laten schrappen of de verwerking beperken of vind je dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, meld ons dit dan via post of e-mail. Gard & Care zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.
 7. Veiligheid.
  Wij gebruiken standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. Gard & Care is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van informatie of toegang tot de website. Gard & Care adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.
 8. Adres gebruiker website.
  Klanten zijn verplicht Gard & Care van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang Gard & Care
  geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij Gard & Care bekende gegevens juist te zijn. Hieruit
  voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de gebruiker / klant. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft
  deze aansprakelijk voor door hem / haar bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.
 9. Contact- en identiteitsgegevens Gard & Care.
  Wij zijn bereikbaar via de volgende gegevens:
  Volledige naam: Tweko Handelsonderneming BV, tevens handelend onder de handelsnaam Gard & Care
  Correspondentie: de Vest 4, 5555XL Valkenswaard
  Bezoekadres: de Vest 4, 5555XL Valkenswaard
  Telefoon: 040 – 785 0705
  E-mail: info@gard-care.com
  Kvk-nummer: 172 04 083

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details